COOKIES na webu DR. OETKER

Tento web uloží soubory cookies do Vašeho zařízení, aby umožnil lepší fungování stránek. Více informací zde.

Notwendige Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit die Basisfunktionen von oetker.de genutzt werden können.
Notwendige und Performance-Cookies
Die Performance-Cookies helfen darüber hinaus die Nutzung von oetker.de zu analysieren, damit wir die Qualität laufend messen und verbessern können.
Notwendige, Performance- und Marketing- & Dritt-Cookies
Diese Marketing- & Dritt Cookies helfen uns zudem, auf anderen Plattformen personalisierte Inhalte von oetker.de anzuzeigen.

Výroba orientovaná na ochranu životního prostředí

Trvalé zlepšování a zefektivňování výrobních procesů a s tím související odpovědná spotřeba zdrojů – to je jedna z významných součástí závazku společnosti Dr. Oetker v oblasti kvality. Nezbytným předpokladem jsou efektivní a moderní výrobní závody a právě tak i trvalá minimalizace vlivů výrobního procesu na půdu, vzduch a vodu.

Výroba orientovaná na ochranu životního prostředí

Ekologická bilance podniku

Pravidelná ekologická bilance provozu dokumentuje všechny přicházející a odcházející toky surovin a energií v průběhu každého roku. Ekologická bilance přináší přesný přehled o vlivech podnikatelské činnosti na životní prostředí. Umožňuje identifikovat slabá místa související se ochranou životního prostředí, stanovit nové cíle a přesně kontrolovat jejich dosahování. Úspěšně realizovaná opatření jsou potom přenášena na pracoviště s podobnými procesy.

Obaly

Obaly

Obaly plní v potravinářském průmyslu důležité funkce. Slouží jako záruka hygieny a jako ochrana kvality, chutí a vůní výrobků. Obaly významnou měrou přispívají ke špičkové kvalitě výrobků Dr. Oetker. Kromě toho poskytují spotřebitelům důležité informace o výrobku, o jeho přípravě a použití.

Již ve fázi vývoje jsou prozkoumávány všechny vlivy obalů na životní prostředí. Kromě skla a plastů využívá společnost Dr. Oetker jako obalový materiál především karton a papír. Přepravní obaly jsou zhotoveny především ze stoprocentně recyklovatelné vlnité lepenky a z pružné fólie. Papír a lepenka zaujímají se svými 70% největší podíl z celkového množství obalových materiálů používaných společností Dr. Oetker.

Obaly uvedené námi na trh splňují podmínky pro uvádění obalů na trh stanovené zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, přičemž postup posuzování bodů 1 až 5 je ve shodě s normou ČSN EN 13427.

Odpad

Ve výrobním závodě společnosti Dr. Oetker vznikají různé typy odpadů. Společnost Dr. Oetker vynakládá značné finanční prostředky na třídění odpadů v závodech až na 10 různých složek. Značná část přetříděných odpadů (min. 40 %) je prodávána k dalšímu využití jako druhotná surovina.

Odpadní vody

Veškeré odpadní vody z výrobních závodů Dr. Oetker splňují zákonem předepsané limity znečištění.

Emise

Emise

Společnost Dr. Oetker dbá na snížení spotřeby energií, které mohou zapříčinit znečištění ovzduší, což vede k průběžnému snižování především emisí CO2, které mohou být vypočítány a kontrolovány ve vztahu k vyrobenému množství. 

Úspora emisí za rok 2016

0 Záložka